Syahr bin Hausyab ra, mengatakan, “Aku tidak pernah melihat Ibrahim al-Haitamy menengadahkan kepalanya dan matanya ke langit walaupun sekejap, sampailah Allah mengambil nyawanya, semata-mata kerana malu kepada Allah swt.”

Sang arif, Dawud ath-Tha’y ra, ketika sedang sakit berada di rumahnya, lalu ditawari, “Apakah anda mahu keluar ke teras rumah, agar mendapatkan angin yang sepoi-sepoi?”
“Aku sangat malu kepada Allah swt, kerana Dia melihatku, dan aku masih lagi mencari rasa aman bagi diriku di dunia ini!” jawabnya.


Dikisahkan bahawa di Mesir ada seorang lelaki diserang penyakit kusta, tetapi ia dikenali sebagai Ismul A’dzom. Ia ditanya, “Wah, andai saja engkau berdoa kepada Allah melalui Ismul A’dzom agar membuang penyakitmu ini?”

“Sungguh aku malu kepadaNya, kalau aku punya kehendak di luar kehendakNya…” jawabnya.
 

Mintalah KepadaKu


Dikiisahkan bahawa seseorang dari kalangan raja mengatakan kepada Syaqiq al-Balkhy,
“Silakan kamu minta apa yang kamu perlukan!”.
“Aku sungguh malu kepada Tuhanku, kalau aku memintamu, sedangkan Tuhanku terus melihatku, sambil berkata padaku, “Mintalah keperluanmu tanpa harus malu, sampai Aku rela padamu, dan jangan meminta kepada selain Aku, yang membuatKu marah padamu!”, jawab Syaqiq.


Malu Meminta Dunia


Sejumlah jama’ah kaum zuhud masuk ke rumah Rabi’ah al-Bashriyah, di dalamnya ada Sufyan Ats-Tsaury, tiba-tiba mereka itu memandang Rabi’ah  dalam keadaan kumal.
Salah satu diantara mereka mengatakan pada Rabi’ah, “Apakah kamu tidak pernah meminta kepada tuanmu, agar diberi sesuatu?”

“Demi Allah, aku sangat malu untuk meminta dunia pada Dzat yang punya dunia, bagaimana aku tidak malu meminta pada orang yang tidak memiliki dunia?” jawab Rabi’ah.Kedekatan pada KekasihMU?


Yahya bin Mu’adz ra, apabila sedang membaca ayat, “Dan Kami lebih dekat kepadanya dibanding urat nadi.” Maka Yahya bermunajat:

“Ya Tuhanku, Itu wujud kedekatanMu pada musuh-musuhMu, lalu bagaimana kedekatanMu pada Kekasih-kekasihMu?”.


Sumber: sufinews.com