Saturday, May 21, 2011Syahr bin Hausyab ra, mengatakan, “Aku tidak pernah melihat Ibrahim al-Haitamy menengadahkan kepalanya dan matanya ke langit walaupun sekejap, sampailah Allah mengambil nyawanya, semata-mata kerana malu kepada Allah swt.”

Sang arif, Dawud ath-Tha’y ra, ketika sedang sakit berada di rumahnya, lalu ditawari, “Apakah anda mahu keluar ke teras rumah, agar mendapatkan angin yang sepoi-sepoi?”
“Aku sangat malu kepada Allah swt, kerana Dia melihatku, dan aku masih lagi mencari rasa aman bagi diriku di dunia ini!” jawabnya.


Dikisahkan bahawa di Mesir ada seorang lelaki diserang penyakit kusta, tetapi ia dikenali sebagai Ismul A’dzom. Ia ditanya, “Wah, andai saja engkau berdoa kepada Allah melalui Ismul A’dzom agar membuang penyakitmu ini?”

“Sungguh aku malu kepadaNya, kalau aku punya kehendak di luar kehendakNya…” jawabnya.
 

Mintalah KepadaKu


Dikiisahkan bahawa seseorang dari kalangan raja mengatakan kepada Syaqiq al-Balkhy,
“Silakan kamu minta apa yang kamu perlukan!”.
“Aku sungguh malu kepada Tuhanku, kalau aku memintamu, sedangkan Tuhanku terus melihatku, sambil berkata padaku, “Mintalah keperluanmu tanpa harus malu, sampai Aku rela padamu, dan jangan meminta kepada selain Aku, yang membuatKu marah padamu!”, jawab Syaqiq.


Malu Meminta Dunia


Sejumlah jama’ah kaum zuhud masuk ke rumah Rabi’ah al-Bashriyah, di dalamnya ada Sufyan Ats-Tsaury, tiba-tiba mereka itu memandang Rabi’ah  dalam keadaan kumal.
Salah satu diantara mereka mengatakan pada Rabi’ah, “Apakah kamu tidak pernah meminta kepada tuanmu, agar diberi sesuatu?”

“Demi Allah, aku sangat malu untuk meminta dunia pada Dzat yang punya dunia, bagaimana aku tidak malu meminta pada orang yang tidak memiliki dunia?” jawab Rabi’ah.Kedekatan pada KekasihMU?


Yahya bin Mu’adz ra, apabila sedang membaca ayat, “Dan Kami lebih dekat kepadanya dibanding urat nadi.” Maka Yahya bermunajat:

“Ya Tuhanku, Itu wujud kedekatanMu pada musuh-musuhMu, lalu bagaimana kedekatanMu pada Kekasih-kekasihMu?”.


Sumber: sufinews.com

Posted on Saturday, May 21, 2011 by Qalam Sufi

No comments


Ka’bah iaitu rumah Allah di mana sejuta ummat muslim rindu untuk berkunjung dan menjadi tetamu Allah Sang Maha Pencipta. Kiblatnya (arah) ummat muslim dalam melaksanakan solat, dari negara manapun semua ibadah solat menghadap ke arahnya.


Istilah Ka’bah adalah bahasa al quran dari kata “ka’bu” yg beerti “mata kaki” atau tempat kaki berputar bergerak untuk melangkah. Ayat surah Al-Maidah ayat 6 dalam Al-quran  menjelaskan istilah itu dengan “Ka’bain” yang beerti ‘dua mata kaki’ dan di dalam surah yang sama dari ayat 95-96 mengandung istilah ‘ka’bah’ yg ertinya nyata “mata bumi” atau “paksi bumi” atau kutub putaran utara bumi.


Neil Amstrong telah membuktikan bahwa kota Mekah adalah pusat dari planet Bumi. Fakta ini telah di diteliti melalui sebuah penelitian Ilmiah. Ketika Neil Amstrong untuk pertama kalinya melakukan perjalanan ke luar angkasa dan mengambil gambar planet Bumi, dia berkata, “Planet Bumi ternyata tergantung di kawasan yang sangat gelap, siapa yang menggantungnya ?.”


Para astronomi telah menemui bahawa planet Bumi mengeluarkan seakan radiasi,setelah itu secara rasmi mereka mengumumkannya di Internet, tetapi sayangnya 21 hari kemudian website tersebut ghaib yang seakan ada alasan tersembunyi disebalik hilangnya website tersebut.


Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyata radiasi tersebut berpusat di kota Mekah, tepatnya berasal dari Ka’Bah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infiniti ( tidak terbatas ), hal ini terbuktikan ketika mereka mengambil foto planet Marikh, radiasi tersebut masih terus berlanjutan 


Para peneliti Muslim mempercayai bahawa radiasi ini memiliki cici-ciri dan menghubungkan antara Ka’Bah di planet Bumi dengan Ka’bah di alam akhirat.


Makkah Pusat Bumi

Prof. Hussain Kamel menemui suatu fakta mengejutkan bahawa Makkah adalah pusat bumi. Pada mulanya ia meneliti suatu cara untuk menentukan arah kiblat di kota-kota besar di dunia.


Untuk tujuan itu, beliau menarik garis-garis pada peta, dan sesudah itu beliau mengamati dengan saksama posisi ke-7 benua terhadap Makkah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan unjuran garis bujur dan garis lintang.


Setelah dua tahun dari pekerjaan yang sulit dan berat itu, beliau dibantu oleh program-program komputer untuk menentukan jarak-jarak yang benar dan variasi-variasi yang berbeza, serta banyak hal lainnya. Beliau kagum dengan apa yang ditemui, bahawa Makkah merupakan pusat bumi.


Beliau menyedari kemungkinan menggambar suatu lingkaran dengan Makkah sebagai titik pusatnya, dan garis luar lingkaran itu adalah benua-benuanya. Dan pada waktu yang sama, ia bergerak bersamaan dengan keliling luar benua-benua tersebut. (Majalah al-Arabiyyah, edisi 237, Ogos 1978).


Dalam ertikata lain, Makkah, tempat Kabah berada telah disimpulkan sebagai PUSAT BUMI. Ini sekaligus membuktikan bahawa daratan bumi berkembang dari Makkah. Adalah menarik untuk direnungkan pada fenomena bahawa setiap tahun jutaan umat Islam sedunia mendatangi Kabah di Makkah untuk melaksanakan haji. Ketika tawaf, jutaan umat Islam mengelilingi Kabah, dengan arah berlawanan jarum jam. Arah itu bertentangan dengan putaran waktu hitungan Greenwich.


Gambar-gambar Satelit, yang muncul kemudian pada tahun 90-an, menekankan hasil yang sama ketika kajian-kajian lebih lanjut mengarah kepada topografi lapisan-lapisan bumi dan geografi waktu daratan itu diciptakan.


Telah menjadi teori yang mapan secara ilmiah bahawa plat-plat bumi terbentuk selama usia geologi yang panjang, bergerak secara teratur di sekitar lempengan Arab. Plat-plat ini terus menerus memusat ke arah itu seolah-olah menunjuk ke Makkah.


Pengajian ilmiah ini dilaksanakan untuk tujuan yang berbeza, bukan bermaksud untuk membuktikan bahwa Makkah adalah pusat dari bumi. Bagaimanapun, kajian ini diterbitkan di dalam banyak majalah sains di Barat.


Allah berfirman di dalam al-Qur’an al-Karim sebagai berikut: 

‘Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya..’ (asy-Syura: 7)


Perkataan ‘Ummul Qura’ beerti induk bagi kota-kota lain, dan kota-kota di sekelilingnya menunjukkan Makkah adalah pusat bagi kota-kota lain, dan yang lain hanyalah berada di sekelilingnya. Lebih dari itu, kata ummu (ibu) mempunyai erti yang penting di dalam kultur Islam.


Sebagaimana seorang ibu adalah sumber dari keturunan, maka Makkah juga merupakan sumber dari semua negeri lain, sebagaimana dijelaskan pada awal kajian ini. Selain itu, perkataan ‘ibu’ memberikan Makkah sebagai keunggulan di atas semua kota lain.


Makkah atau Greenwich

 

Berdasarkan pertimbangan yang saksama bahawa Makkah berada di tengah-tengah bumi sebagaimana yang dikuatkan oleh kajian-kajian dan gambar-gambar geologi yang dihasilkan satelit, maka benar-benar diyakini bahawa Kota Suci Makkah yang sepatutnya dijadikan rujukan waktu dunia, bukan Greenwich. Hal ini akan mengakhiri kontroversi lama yang dimulai empat dekat yang lalu.


Pada 21 April 2004 di Doha, Qatar, telah berlangsung satu persidangan ilmiah yang penting bagi dunia Islam. Sebilangan para sarjana dan ulama Islam telah membincangkan kemungkinan untuk mengubah hitungan waktu (masa) yang selama ini menjadikan Greenwich Mean Time (GMT) sebagai meridian sifar, lalu menjadikan Makkah sebagai kiblat hitungan waktu, maksudnya Makkah akan menjadi meridian sifar menggantikan bandar Greenwich.

 

Persidangan ilmiah bersejarah itu telah dirasmikan oleh Dr Yusuf Qaradhawi. Ianya diberi nama “Mecca: the Center of the Earth, Theory and Practice.” Turut hadir ialah pakar geologi Mesir, Dr Zaglur Najjar yang juga pensyarah geologi di Universiti Wales, Britain, dan Ir Yaseen Shaok, saintis yang menjadi pelopor jam Makkah.  

 

Persidangan itu menyeru umat Islam sedunia menjadikan Makkah, khususnya Ka’abah yang berada di 21 darjah 25 minit latitud (garis lintang utara) dan 39 darjah 50 minit longitud (garisan bujur timur) sebagai titik awal hitungan waktu. Sebabnya jelas iaitu menurut kajian ilmiah, Makkah adalah PUSAT BUMI.

 

 

Siapakah yang menetapkan Greenwich sebagai Meridian sifar? Ia adalah Britain, yang pada waktu itu (tahun 1884) merupakan kuasa besar kolonial dunia. Kini Britain hanyalah sebuah negara biasa, dan sangat wajar jika Makkah menggantikan Greenwich kerana kedudukanya yang telah terbukti secara ilmiah sebagai PUSAT BUMI.  

 

Dr Yusuf Qaradhawi yang menjadi Ketua Persatuan Ulama Islam Antarabangsa menggalakkan dunia Islam menjadikan Makkah sebagai titik awal perhitungan waktu menggantikan Greenwich. Qaradhawi menjelaskan mengapa Allah SWT menjadikan Baitul Haram sebagai kiblat umat Islam di muka bumi.

  

BARAT MENENTANG IDEA INI


Saya telah meneliti beberapa forum di internet. Ternyata sebilangan individu Barat agak emosional dari segi ini. Mereka bukan hanya tidak bersetuju Makkah dijadikan meridian sifar, malah telah memburukkan Islam. Pada hemat saya, mereka perlu membezakan antara agama dan penemuan saintifik. Jika mereka tidak mahu menerima Islam, mereka tidak wajar menolak bukti saintifik lantaran bias ini.

 
 

Seorang ahli astronomi Institut Teknologi Bandung, Moedji Raharto, menyatakan bahawa pembahagian waktu bermula dari Makkah tidak menjadi masalah. “Itu membuat budaya baru di tengah kemapanan sistem yang sudah ada,” katanya.


 

Pihak-pihak yang menentang menyatakan bahawa selama ini seluruh kegiatan di dunia merujuk pada waktu Greenwich. Mulai dari transaksi perbankan, perhitungan waktu di internet, dunia penerbangan, setting jam di kilang-kilang, seluruhnya merujuk perhitungan waktu Greenwich. Sebarang usaha untuk mengubahnya memerlukan perubahan dan dana yang besar.


 

Makkah sebenarnya memang telah menjadi perhatian dunia, bukan hanya oleh umat Islam dan bukan hanya ketika ibadah haji berlangsung. Jika Makkah menjadi meridian sifar, ia merupakan berita baik untuk umat Islam. Kata Moedji “Arah kiblat merupakan garis spiritual kerana semua manusia tertuju ke sana.” Moedji juga berpendapat bahawa menyatukan perhitungan waktu berdasarkan Makkah boleh dilakukan, “Dari segi matematik itu boleh dilakukan.” (islamonline)

 

Makkah adalah Pusat dari lapisan-lapisan langit

 

Ada beberapa ayat al-quran dan hadis nabawi yang tersirat akan fakta ini.


Allah berfirman, ‘Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.’ (ar-Rahman:33)


Kata aqthar adalah bentuk jamak dari kata ‘qutr’ yang beerti diameter, dan ia mengacu pada langit dan bumi yang mempunyai banyak diameter.


Dari ayat ini dan dari beberapa hadis dapat difahami bahawa diameter lapisan-lapisan langit itu di atas diameter bumi (tujuh plat bumi). Jika Makkah berada di tengah-tengah bumi, maka ini bermaksud Makkah juga berada di tengah-tengah lapisan-lapisan langit.


Selain itu ada hadis yang mengatakan bahawa Masjidil Haram di Makkah, tempat Ka‘bah berada itu ada di tengah-tengah tujuh lapisan langit dan tujuh bumi (maksudnya tujuh lapisan pembentuk bumi)


Sumber :

Posted on Saturday, May 21, 2011 by Qalam Sufi

No comments

Wednesday, May 18, 2011Wanita itu menangis.Walau wajahnya terlindung di sebalik purdah, dan hanya menampakkan sepasang matanya yang bening, tetapi suaranya yang sayu dan sebak beserta linangan airmata yang tumpah menggambarkan segala rasa yang menggigit tangkai jiwanya.


Melihat itu, saya turut mengalirkan air mata.


Sudah banyak kali saya menyaksikan petikan video yang satu ini. Jika diulang tayang berkali-kali pun, ia masih menghadirkan keinsafan di dalam diri. Kolam air mata mana yang mampu menampung limpahannya, jika persoalan yang bermain di kepala membuak kesayuan yang tiada taranya.


Persoalan yang sukar dijawab tetapi juga adalah impian setiap muslim dan muslimah yang beriman.Inilah yang berlaku kepada diri saya setiap kali menonton petikan video yang menampilkan satu rancangan berbahasa arab bertajuk : Lau kaana bainana. Rancangan ini mengenengahkan persoalan bagaimana sekiranya Rasulullah SAW, hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan moden hari ini.

Posted on Wednesday, May 18, 2011 by Qalam Sufi

1 comment

Bila kita berjauh jarak dengan sang terkasih Muhammad Rasulullah. Kita hanya bisa menjumpainya melalui do’a-do’a yang kita lantunkan, memohon syafa’at Nabi untuk keselamatan kita di akhirat dari pedihnya azab neraka, tidakkah foto-foto berikut ini mengubati kerinduan kita yang sangat dalam kepada Sang Nabi Tercinta, Kekasih Allah, peribadi mulia panutan alam?? Ratusan orang menitiskan air matanya setelah menatap langsung baju beliau yang bersahaja dan sudah robek, sandal beliau, keranda beliau yang tak terhalang apapun. Allahu Akbar … serasa dekaaat denganmu ya Rasulullah … Andai aku bisa melihat wajahmu, gugur segala persendianku, tidak tertahan dengan kenikmatan memandang kemuliaan wajahmu… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad …. 

 
(Foto-foto ini kebanyakan adalah koleksi yang tersimpan dari berbagai tempat di beberapa negara: Museum Topkapy di Istambul Turki, Yordania, Irak dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Selamat merasakan kelazatan menatap peninggalan-peninggalan ini. Semoga kerinduan kita semakin memuncak kepada sang Nabi Agung, sang kekasih Allah …)

Allahumma shalli ‘ala sayyidina wa maulana Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam …
__________________________

a

the-blessed-shirt-of-prophet-muhammad-saw
The Blessed Shirt of Prophet Muhammad SAW (Baju gamis Nabi SAW yang lusuh dan robek-robek. Yaa Allah … betapa sederhananya baju sang pemimpin dunia yang suci nan agung ..!!)

a
the-blessed-shirt1-of-prophet-muhammad-saw
The Blessed Shirt of Prophet Muhammad SAW (Bahagian dari baju gamis Nabi SAW yang sudah sobek)

a
jubah-rasulullah1
Jubah Nabi Muhammad, Rasulullah SAW

a
blessed-seal-of-rasool-allah-saw1
The Blessed Seal of Rasulullah SAW (Cap surat Nabi SAW)

a
copy-of-the-blessed-bowl-of-prophet-muhammad-saw
Mangkuk tempat minum Rasulullah SAW

picture1.jpg
Kunci Ka’bah Masa Nabi Muhammad SAW


a

the-blessed-foot-print-of-rasool-allah-saw
jejak-kaki-nabi
Jejak Kaki Rasulullah SAW


a
blessed-hair-of-rasool-allahsaw

rambut-nabi
Beberapa helai rambut Rasulullah SAW


a

gigi-dan-rambut1
Peninggalan gigi dan rambut Nabi. 
a


Wadah Kotak Gigi Rasulullah SAW

apicture4.jpg
pedang2-nabi-dengan-nama-namanya1
pedang2-nabi-dengan-nama-namanya2
pedang2-nabi-dengan-nama-namanya
Berbagai pedang yang pernah dimiliki Nabi dengan nama-namanya yang digunakan untuk menegakkan ajaran tauhid, ketika orang-orang kafir memerangi Nabi dan dakwahnya sehingga harus bagi umat islam mengangkat pedang.


a

Gagang Pedang “Hatf” Nabi SAW tampak lebih jelas 
a

busur-panah-nabi
Busur Panah Nabi SAW

a
a

Bendera Rasululullah SAW


Ini lebih jelasnya.

aa


Salah satu serban/tutup kepala  Rasulullah SAW

a

Topi Besi Rasulullah SAW
a

Baju dan barang-barang Rasulullah SAWblessed-sandals2-of-rasool-allah-saw
blessed-sandal-of-rasool-allah-saw

Sandal-sandal (terumpah) peninggalan Rasulullah SAW tercinta

a

letter-to-nijashi-king-of-habsha
Surat Nabi SAW kepada Raja Nijashi, Raja Habsyah

a

letter-to-omani-people
Surat Nabi SAW kepada rakyat Oman, Arab Selatan

a

letter-to-qaiser_e_rome
Surat Nabi SAW kepada Kaisar Romawi abad ke- 7

a

Surat Rasulullah SAW pada Raja Heraclius

a
prophets-letter-to-muqauqas-egypt
Surat Nabi SAW kepada Raja Muqauqas, Mesir

a

Makan Siti Aminah, Ibunda Rasululllah SAWbox-belonging-to-hazrat-fatima-rz
Kotak milik putri tercinta Nabi SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra R.A.


a
picture6.jpg
PINTU EMAS MAKAM NABI MUHAMMAD SAW

a

the-blessed-dust-from-the-tomb-of-the-prophet
The blessed dust from the tomb of the Prophet Muhammad PUBH (Butiran pasir yang diambil dari makam Nabi Muhammad SAW)

Mengalirlah air mata bagi yang rindu dan cinta pada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam walaupun wajahnya tidak pernah kita tatapi, walaupun suaranya tidak pernah kita dengari namun kehadirannya kekal abadi di dalam hati sanubari.....

Posted on Wednesday, May 18, 2011 by Qalam Sufi

1 commentEntah apakah ini merupakan salah satu mukjizat atau sekadar kebetulan saja, bahawa ada fakta menarik di abjad/huruf-huruf yang tersusun dari nama itu:

1. Nama Muhammad

Jika kita gabungkan dalam bentuk normal mim kha mim kha dal, maka akan menjadi sebuah seketsa seorang manusia. Sudah sedia maklum bahawa sebaik-baik mahluk / ciptaan yang pernah diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini adalah manusia dengan kelebihan akal mereka, sementara mahluk lain hanyalah haiwan dan planet-planet yang penuh rahsia.2. Nama Ahmad

Jika kita amati satu-persatu hurufnya maka huruf-huruf itu akan menggambarkan susuk tubuh orang yang sedang melakukan solat, tahukah kita bahwa solat merupakan sebaik-baik doa dan ibadah yang pernah diperintahkanNya.

Ahmad Terpisah :


3. Nama Muhammad

Jika digabungkan huruf-hurufnya maka akan berbentuk seperti manusia yang sedang sujud dalam solat. Sewaktu solat sujud merupakan inti dari semua rukun-rukunnya, kerana pada saat sujud manusia menundukkan 8 bahagian tubuhnya di bumi bukti kepasrahan seluruhnya kepada Sang Pencipta.


Betapa rahsia Tuhan sangat menggetarkan hati, saya yakin masih banyak tersirat rahsia-rahsia lain disebalik susuk tubuh, nama dan semua yang berkaitan dengan sang kekasih sejati 'Habibullah : Muhammad sallallahu alaihi wasallam'.
Sumber :
danish56.blogspot.com

Posted on Wednesday, May 18, 2011 by Qalam Sufi

1 comment


Anak-anak yang tidur dengan lampu menyala akan berisiko mengidap leukemia. Para ilmuwan menyatakan bahawa tubuh perlu suasana gelap untuk menghasilkan bahan kimia bagi melawan kanser. Bahkan ketika menyalakan lampu tandas, lampu tidur, lampu-lampu jalanan dan sebagainya dapat menghentikan penghasilan bahan melatonin.


Tubuh memerlukan bahan kimia untuk mencegah kerosakan DNA dan ketiadaan bahan melatonin tersebut akan menghentikan asid lemak menjadi tumor dan mencegah pertumbuhannya.


Prof. Russle Reiter dari Texas University yang memimpin penelitian tersebut mengatakan “Sekali anda tidur dan tidak mematikan lampu selama 1 minit, otak anda segera mengesan bahawa lampu menyala seharian dan penghasilan bahan melatonin menurun”.


Jumlah anak-anak yang mengidap leukimia meningkat dua kali ganda dalam kurun 40 tahun terakhir. Sekitar 500 anak muda dibawah 15 tahun didiagnosis menderita penyakit ini setiap tahun dan sekitar 100 orang meninggal.


Sebuah persidangan berkaitan tentang anak penderita leukimia diadakan di London menyatakan bahawa mereka menderita kanser akibat terlalu lama memasang lampu waktu tidur di malam hari berbanding dengan yang tidak pernah memakai lampu waktu tidur.


Hal ini menekan penghasilan melatonin di mana secara normalnya terjadi antara jam 9 malam s/d jam 8 pagi. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahawa orang-orang yang paling mudah diserang adalah para pekerja shif yang memiliki risiko terkena kanser payudara.


Pada kenyataannya, Orang-orang buta tidak terdedah terhadap melatonin dan memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengidap kanser. Maka para ibu bapa disarankan untuk menggunakan lampu tidur yang suram berwarna merah atau kuning jika anak-anaknya takut pada kegelapan.Maha suci Allah yang menciptakan malam dan siang di mana waktu malam itu dijadikanNya gelap gelita supaya hamba-hambaNya dapat merehatkan tubuh badan yang penat bekerja di siang hari. Begitulah fitrah kejadian manusia di mana Allah Maha Mengetahui apa keperluan hamba-hambaNya kerana  Dialah yang menciptakan kita semua.....Maka nikmat TuhanMu yang mana engkau dustakan...Wallahu'alam


P/S: Lepas ni pakat-pakat le kita tidur tutup lampu.....^^

Sumber :
timetotalks.blogspot.com

Posted on Wednesday, May 18, 2011 by Qalam Sufi

2 comments

Thursday, May 5, 2011

 Assalamualaikum dan salam sejahtera…

“LAA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINALZHAALIMIIN”

Hayati kandungannya

Bismillahirrahmanirrahim.


Artikel ni agak panjang, tapi banyak pengetahuan dan manfaat untuk kita,insya Allah…


Bila Paderi Terpaksa Buka Rahsia


Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan
dia mampu mendalaminya. Selain belajar,dia juga seorang jurudakwah Islam. Ketika berada di Amerika, dia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah s.w.t. memberinya hidayah masuk Islam. 


Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. Mula mula dia keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.


Ketika paderi masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, “Di tengah kita ada seorang Muslim. Aku harap dia keluar dari sini.” Pemuda Arab itu tidak bergerak dari tempatnya. Paderi tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun dia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya paderi itu berkata, “Aku
minta dia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. ” Barulah pemuda ini beranjak keluar.


Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi, “Bagaimana anda tahu bahawa saya seorang Muslim?” Paderi itu menjawab, “Dari tanda yang terdapat di wajahmu.” Kemudian dia beranjak hendak keluar. Namun, paderi ingin memanfaatkan kehadiran pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut dan
sekaligus mengukuhkan agamanya. Pemuda Muslim itupun menerima tentangan debat tersebut.


Paderi berkata, “Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat. ” Si pemuda tersenyum dan berkata, “Silakan!” Sang paderi pun mulai bertanya, 


“Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada lapannya, lapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua belas yang tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya.”


“Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam syurga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!”


“Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?” 


“Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar! Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?” 


Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah. Setelah membaca “Bismillah.. .” dia berkata,


-Satu yang tiada duanya ialah Allah s.w.t..

-Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang. Allah s.w.t. berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).” (Al-Isra’: 12).

-Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur’an.

- Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.

-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t. menciptakan makhluk.

-Tujuh yang tiada lapannya ialah Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t. berfirman, “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.” (Al-Mulk: 3).

-lapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman Allah s.w.t. berfirman, “Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu lapan malaikat menjunjung ‘Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka.” (Al-Haqqah: 17).

-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu: tongkat, tangan yang bercahaya, angin taufan, musim kelaparan, katak, darah, kutu dan belalang.*

-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan. Allah s.w.t. berfirman, “Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.” (Al-An’am: 160).

-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .

-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu’jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu.” Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh. Allah s.w.t. berfirman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. ” (At-Takwir: 18).

-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

-Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam syurga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, “Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala.” Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, “Tak ada cercaan terhadap kamu semua.” Dan ayah mereka Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Yusuf:98)

-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keldai. Allah s.w.t. berfirman, “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keldai.” (Luqman: 19).

-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.

-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t. berfirman, “Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim.” (Al-Anbiya’: 69).

-Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi (penghuni gua).

-Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya Wanita, sebagaimana firman Allah s.w.t. “Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar.” (Yusuf: 28).

-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang
lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari.


Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Muslim tersebut. Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnya dan meminta kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh paderi.


Pemuda ini berkata, “Apakah kunci syurga itu?” Mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Dia berusaha menyembunyikan kekuatirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja itu
terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cuba mengelak.


Mereka berkata, “Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! “


Paderi tersebut berkata, “Sesungguhnya aku tahu jawapannya, namun aku takut kalian marah.” Mereka menjawab, “Kami akan jamin keselamatan anda.

Paderi pun berkata, “Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah, Wa
Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. “


Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslim yang bertakwa.**

Posted on Thursday, May 05, 2011 by Qalam Sufi

2 comments


Apabila dilihat gambar ini, kita tidak menolak kemungkinan bahawa gambar ini di'edit. Saya akan ajukan pandangan saya, apa sebenarnya tujuan Amerika mengatakan Osama telah mati?


Osama difitnah sebagai perancang perstiwa 11 september. Padahal, kajian membuktikan bahwa tidak mungkin orang Islam yang melakukan perkara itu kerana orang Islam tidak mampu melakukan perkara seperti itu, disamping Islam tidak mengajar kelakuan ganas seperti itu. Banggunan itu sebenarnya diruntuhkan sendiri oleh Amerika untuk menfitnah Osama sebagai terrorist, yakni menfitnah Islam mengajar umatnya menjadi terrorist. Amerika sebenarnya ingin menutup mata dunia, sebenarnya merekalah terrorist, mereka membunuh jutaan nyawa umat Islam, merogol wanita-wanita, membakar rumah orang awam, mengebom masjid-masjid, menghina agama orang lain, dan 1001 keganasan lagi dilakukan terhadap Islam.


Untuk menutup mata dunia terhadap keganasan mereka, Amerika menfitnah bahawa Islam lah terrorist, dan mendakwa merekalah hero dunia yang menyelamatkan dunia daripada keganasan Islam. Padahal Islamlah hero dunia yang menyelamatkan dunia daripada keganasan Amerika.


Osama dijadikan simbol terrorist. Selagimana osama hidup, selagi itulah Amerika bebas menyerang negara-negara Islam untuk membunuh terrorist. Walhal, boleh jadi Osama telah mati lama sudah, namun dikatakan masih hidup untuk membolehkan Amerika menyerang Islam lagi..


Apabila Amerika mengatakan terrorist telah tiada (Osama telah mati), bermakna mereka tidak boleh menyerang Islam lagi selepas ini kerana sudah tiada terrorist. Mengapakah mereka tidak mahu menyerang Islam lagi? Kerana Amerika tidak mampu mengalahkan Islam dgn peperangan! Amerika sudah lemah untuk menghadapi Islam melalui peperangan, mereka telah lemah dan akan jatuh.. Zaman pemerintahan Amerika terhadap dunia akan bertukar kepada Israel. Amerika sudah hilang zaman kegemilangannya, hilang kekuatannya. Oleh itu, mereka pencen daripada melakukan kerja-kerja memerangi Islam.


Tahun 2012 merupakan zaman kejatuhan Amerika, pemerintahan dunia akan beralih kepada Israel, setelah Israel memrintah dunia, maka akan berlaku perang jihad terhadap Israel (yahudi) sepertimana yang sudah termaktub dalam hadis bahawa dunia ini tidak akan qiamat sehinggalah umat Islam berjihad terhadap orang yahudi dan Islam menang ke atas yahudi.


Setelah Amerika lemah, maka Israel akan mengambil alih tugas Amerika memerintah dunia, maka berlakulah perang jihad terhadap Israel, dan Israel akan jatuh. Seterusnya dunia akan dipimpin oleh Islam..


Maka tertegaklah semula khilafah Islam. Sekalipun jika benar Osama telah terbunuh, jihad akan terus berlangsung pada setiap zaman kerana ia wajib dalam Islam, sehinggalah zaman terakhir, zaman Umat Islam berjihad memerangi dajjal dan tentera-tenteranya.

sumber : http://al-khattab93.blogspot.com

Posted on Thursday, May 05, 2011 by Qalam Sufi

No comments

Wednesday, May 4, 2011


Jadilah seorang lelaki yang beriman,
Yang hatinya disalut rasa taqwa kepada Allah,
Yang jiwanya penuh penghayatan terhadap Islam,

Yang sentiasa haus dengan ilmu,
Yang sentiasa dahaga akan pahala,
Yang solatnya adalah maruah dirinya,

Yang tidak pernah takut untuk berkata benar,
Yang tidak pernah gentar untuk melawan nafsu,
Yang sentiasa bersama kumpulan orang-orang yang berjuang di jalan Allah.

Jadilah seorang lelaki,
Yang menjaga tutur katanya,
Yang tidak bermegah dengan ilmu yang dimilikinya,
Yang tidak bermegah dengan harta dunia yang dicarinya,
Yang sentiasa berbuat kebajikan kerana sifatnya yang penyayang,
Yang mempunyai ramai kawan dan tidak mempunyai musuh yang bersifat jembalang.

Jadilah seorang lelaki,
 Yang menghormati ibu bapanya,
Yang sentiasa berbakti kepada orang tua dan keluarga,
Yang bakal menjaga kerukunan rumahtangga,
Yang akan mendidik isteri dan anak-anak mendalami Islam,
Yang mengamalkan hidup penuh kesederhanaan,
Kerana dunia baginya adalah rumah sementara menuju akhirat.

Jadilah seorang lelaki,
Yang sentiasa bersedia untuk menjadi imam,
Yang hidup di bawah naungan al-Quran dan mencontohi sifat-sifat Rasulullah,
Yang boleh diajak berbincang dan berbicara,
Yang menjaga matanya dari berbelanja,
Yang sujudnya penuh kesyukuran dengan rahmat Allah ke atasnya.

Jadilah seorang lelaki,
Yang tidak pernah membazirkan masa,
Matanya kepenatan kerana membaca al- Quran,
Suaranya lesu kerana penat berzikir,
Tidurnya lena dengan cahaya keimanan,
Bangunnya Subuh penuh kecergasan,
Kerana sehari lagi usianya bertambah kematangan.

Jadilah seorang lelaki,
Yang sentiasa mengingati mati,
Yang baginya hidup di dunia adalah ladang akhirat,
Yang mana buah kehidupan itu perlu dibaja dan dijaga,
Agar berputik tunas yang bakal menjaga baka yang baik,
Meneruskan perjuangan Islam sebelum hari kemudian.

Jadilah seorang lelaki,
Yang tidak terpesona dengan buaian dunia,
Kerana dia mengimpikan syurga Allah.

Jom Tutup Aurat dan jaga akhlak

Posted on Wednesday, May 04, 2011 by Qalam Sufi

No comments